Přehled sportovních disciplín - Skydiving, Tandemový seskok Slávnica | wind tunnel Praha

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Přehled disciplín

Parašutismus  se stává stále populárnějším sportovním odvětvím a v posledních dvaceti letech zažívá bouřlivý rozvoj. Sport, který byl vřívějších dobách spojován pouze s armádním výcvikem,  počíná být oblíbeným sportem i u široké veřejnosti a stále více lidí do toho sportu začíná pronikat a provozovat jej. Velikou roli v oblíbenosti sehrál především rozvoj nových materiálů padákové techniky a rozšíření povědomí o tomto sportu v podobě tandemových seskoků, kdy si může seskok vyzkoušet prakticky kdokoliv. S rozvojem parašutismu souvisí také neustálý rozvoj „klasických“ disciplín a postupný vznik nových parašutistických disciplín. Roste také konkurence mezi parašutisty  a tak se hledají stále nové a nové možnosti zdokonalování letových schopností a dovedností člověka za volného pádu. Velký důraz pro rozvoj dovedností je kladen hned na počátku sportovního výcviku. Existuje řada způsobů, jak si co nejlépe osvojit základní dovednosti a techniky. Jednou z možností je i průprava skokanů v simulátorech volného pádu, (vzdušných tunelech). Létání ve vzdušných tunelech odhaluje neustále nové a nové možnosti pro všechny úrovně padání a tím pádem oslovuje téměř všechny skupiny parašutistů různých sportovních disciplín, ať už se jedná o trénink skupinové akrobacie či  freefly. Tento trénink vbezesporu poskytuje nejsnadnější osvojení a zdokonalení správných technik létání a je vyhledáván i začínajícími skokany, kteří mohou velmi efektivně zvládnout první kroky v parašutismu a rychleji získat správné návyky pro volný pád. Výuka studentů představuje snadnější hledání nových cest ve výcviku a rozvoji dovedností. V rámci průpravy vzískají studenti vyšší potenciál pro správnou techniku padání během volného pádu, a to je prvotním předpokladem pro budoucí účast v souěžní skupinové akrobacii. Ve skupinové akrobacii musí být jednotliví členové týmu naprosto dokonale sladění a musí podávat maximální výkony bez jakýchkoliv chyb. V dnešní době je již nemožné, aby se špičkové světové týmy neúčastnily průpravy ve vzdušných tunelech.

Teoretická část parašutismu

Parašutismus je moderní, adrenalinový a dynamicky se rozvíjející se sport.  Původní název je odvozen z  latinského slova „para“ (proti) a francouzského slova „chute“ (pád).  Toto pojmenování tedy přesně vystihuje snahu bezpečně přistát na padáku, který zpomaloval pád a pohyb lidského těla vzduchem na relativně bezpečnou přistávací rychlost.  S rozvojem pohybových schopností a dovedností člověka ve vzduchu a se vznikem nových parašutistických disciplín se používá také název  skydiving, anglický výraz ze slov „sky“ (obloha) a „dive“  potápět, tedy doslova potápění se vcož více  charakterizuje moderní  sportovní parašutistické disciplíny za volného pádu.

Právní základna parašutismu

Právním subjektem v České republice pro parašutismus je Aeroklub České republiky. Výchozím právním podkladem je  Zákon o civilním letectví č.49/1997 Sb a jeho prováděcí vyhláška, předpis L 2, L 13, směrnice pro pro létání v aeroklubech P 1, technické popisy padáků a padákových přístrojů. Osnovy, metodiky, případně další směrnice AeČR, které se týkají provádění seskoků padákem v aeroklubech, musí být v souladu se Směrnicí V-PARA 1 a V-Para 2, které vydává Aeroklub ČR. Sportovní řády vychází z dokumentů pro sportovní parašutismus organizace FAI (Fédération Aéronautique Internationale), mezinárodní letecké federace, která byla založena již v1905 jako nevládní a nezisková organizace.   Podle Statutu FAI, FAI vlastní a kontroluje všechna práva, týkající se mezinárodních sportovních podniků FAI. Členové FAI musí na svých národních územích prosazovat vlastnictví práv mezinárodní letecké federace na jejich mezinárodních sportovních podnicích a požadovat, aby byly registrovány v mezinárodním sportovním kalendáři FAI.

Předpoklady pro parašutismus

Do sportovního  parašutistického výcviku mohou být zařazeny zdravotně způsobilé osoby starší 15 let (u osob mladších 18 let je nutný souhlas zodpovědného zástupce). Pro výcvik v tunelu neexistuje prakticky žádné omezení.  Věkový limit pro vstup do tunelu jsou 3 roky.  Platí zde opět pravidlo, že osoby mladší 18 let musí mít ke vstupu do tunelu souhlas dospělého zodpovědného zástupce.
____________________________________________________________________________________________________

skupinová akrobacie
freefly se skysport teamem


PARAŠUTISTICKÉ DISCIPLÍNY


Přesnost přistání

Přesnost přistání je nejstarší parašutistickou disciplínou a je charakterizována jako „klasická disciplína“. Smyslem je přistání na střed vyznačeného cíle, který dnes představuje tzv. "nula" o průměru 2 cm. Přesnost dopadu je měřena elektronicky. V přesnosti přistání se soutěží jak v jednotlivcích tak v družstvech. Čeští parašutisté patří v přesnosti přistání mezi světovou špičku.

Individuální akrobacie

Druhá z klasických parašutistických disciplín. Hodnotí se rychlost a preciznost provedení otáček a salt během volného pádu. Jedná se o  tzv. "komplex figur". Sestava se skládá ze šesti figur např.: (otáčka doprava, otáčka doleva, salto vzad, otáčka doprava, otáčka doleva a salto vzad). Pořadí otáček se mění a je před zahájením soutěže losováno. Vzniknou tedy 4 možné varianty seskoků. Otáčky se provádějí v horizontální poloze a velikost polohy je individuální. Parašutisté opouštějí letadlo ve výšce 2200 metrů nad zemí a na provedení soutěžní sestavy mají 30 vteřin (ti nejlepší celý komplex zvládnou i pod 5 vteřin). Sestavu hodnotí rozhodčí podle záznamu speciální pozemní kamery. Za chyby v čistotě provedení figur jsou přidělovány trestné  destiny vteřin a vteřiny. V idividuální akrobacii  se soutěží v jednotlivcích.

FS (Formation Skydiving) - skupinová akrobacie

Skupinová akrobacie se již nepočítá mezi parašutistickou "klasiku“, ale spolu s individuální akrobacií je nejstarší a jednou z  nejoblíbenějších disciplín volného pádu. Skupiny 4, 8 nebo 16 parašutistů se v této disciplíně během volného pádu v prsní poloze vzájemně chytají za ruce a nohy a vytvářejí ze svých těl předem stanovené formace a různé změny těchto obrazců. Výška seskoků pro 16 a 8 členné skupiny je 4000 metrů a pracovní čas 45 sec. Pro seskoky 4 členných skupin je stanovena  výška 3200 metrů a pracovní čas 35 sec.  Průběh celého seskoku natáčí kameraman, který skáče s týmem a podle jeho videozáznamu je seskok hodnocen. Rozhodčí hodnotí ze záznamu správné provedení sestav. Vítězí tým, který zvládne provést nejvíce změn ve stanoveném čase.

Freestyle

„Gymnastika v oblacích“, vzdušný balet. S akrobatickou precizností jsou během volného pádu prováděny různé sestavy figur. Posuzována a hodnocena je technická obtížnost, preciznost provedení a nejvíce umělecký dojem - kreativita a choreografie sestavy. Seskoky se provádějí ve dvoučlenných týmech, skokan a jeho kameraman. Jejich vzájemná spolupráce je velice důležitá, protože podobně jako u RW je výkon hodnocen podle videozáznamu, přičemž zde je hodnocen i výkon kameramana. Výskok z letounu probíhá ve výšce 4000 metrů a pracovní čas týmu je 45 vteřin.

Freefly

Nejmladší a nejprůbojnější disciplína. Freeflying (volné létání) znamená let vůzných polohách - hlavou nahoru, hlavou dolů, na prsou, na zádech, vání, atd. K zvládnutí je třeba pochopit základy aerodynamiky letu či raději pádu lidského těla.  Figury se provádějí ve všech třech rovinách, naprosto volně a skokani dosahují podstatně vyšších rychlostí než při klasickém volném pádu v prsní poloze. Seskoky se provádějí stejně jako u freestyle z výšky 4000 metrů s dobou volného pádu 45 vteřin. Skáče se ve tříčlenných skupinkách ( dva aktéři a kameraman). Kameraman je členem skupiny a jeho kreativita je velmi důležitá. Posuzována a hodnocena je opět technická obtížnost, preciznost provedení figur a nejvíce umělecký dojem - kreativita a choreografie sestavy.

(Canopy Formation CF) - spolupráce na otevřených padácích

Skupiny parašutistů tvoří  formace na otevřených padácích. CF vyžaduje dokonale zvládnuté ovládání padáku, který je speciálně přizpůsoben tak, aby umožňoval parašutistovi rychle měnit klesání a rychlost letu. Parašutisté pak mohou ve skupině vytvářet různé obrazce a stejně jako u FS jsou sestavy bodově hodnoceny. CF se skáče ve skupinách 4 nebo 8 parašutistů a ve dvou disciplínách. Jednou z nich jsou "formace", kde se hodnotí kolik různých sestav parašutisté zvládnou provést ve stanoveném čase a druhou disciplínou jsou tzv. "sekvence", kde se hodnotí, kolikrát se stihne vyměnit horní parašutista se spodním v tzv. žebříku (parašutisté "sedí" jeden druhému na vrchlíku a tvoří žebřík).  

Skysurfing

Parašutista (skysurfer) stojí na speciálním prkně, podobném prknu snowboardovému. Prkno je pevně připojeno k chodidlům parašutisty a je vybaveno bezpečnostním systémem pro odpoutání prkna. Během volného pádu provádí parašutista, skysurfer,  různé figury a je zde opět hodnocena  technická obtížnost, preciznost provedení figur a nejvíce umělecký dojem - kreativita a choreografie sestavy. Skysurf-team je složen ze dvou parašutistů - skysurfera a vzdušného kameramana. Stejná je i výška seskoku 4000 metrů a pracovní čas 45 vteřin.

Canopy piloting

V podstatě nejnovější sportovní disciplína  provozovaná na otevřených a velmi malých a rychlých padácích. Jsou to soutěže v maximální rychlosti, doletu a přesnosti přistání. Vše podstatné se tedy odehrává v naprosto minimální výšce nad zemí, ale  také ve zcela mimořádných rychlostech, soutěžní zóny jsou proto často vyznačeny nad vodní hladinou. Vše se odehrává v těsné blízkosti diváků, proto jsou to disciplíny velmi atraktivní.

Para-ski

Para - ski je kmbinací dvou disciplín přesnosti přistání a obřího slalomu.

ceník tandemových seskoků
CENÍK
SESKOKŮ
Napsali nám po tandemovém seskoku
REFERENCE PSALI O NÁS
on line objednávka tandemového seskoku
ON LINE
OBJEDNÁVKA
Bezpečnost tandemových seskoků
BEZPEČNOST SESKOKŮ
Kontakt na tandemový seskok
KONTAKT
SKYSPORT
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky